Veilig roeien

veiligheid

Roeien behoort tot de relatief ongevaarlijke en weinig blessuregevoelige sporten. Toch kunnen de risico's groot zijn, bij voorbeeld als je in de winter omslaat en in het koude water terecht komt, of als je boot door wind en golven volloopt en zinkt.

Wees je de gevaren en de risico's voor jezelf en voor anderen bewust. Veiligheid is je eigen verantwoordelijkheid!
 
Onze vereniging kent regels ter bevordering van de veiligheid:
  • Ieder die in een boot plaatsneemt moet kunnen zwemmen.
  • Roei of stuur alleen in een boot waarvoor je de vereiste proef hebt afgelegd. In de botenloods kun je op de kast naast het digitale afschrijfsysteem zien welke de vereiste proeven per boot zijn. 
  • Schrijf je boot voor vertrek af in het MyFleet-systeem.
  • Controleer je materiaal vóór vertrek.
  • Ga van november tot april niet alleen in een skiff of C1 op stap. Zorg ervoor dat iemand alarm kan slaan.
  • Uitgebreide veiligheidsinstructies staan in hoofdstuk 5 van het Roeiboekje, dat aan alle leden is uitgereikt.
  • Alarmnummers staan op het Veiligheidsbord op de deur bij de uitgang van de botenloods. 112 en 0900-8844 gelden ook op het water.
  • HOUD op het water ALTIJD STUURBOORDWAL!