Organisatie

De Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter kent zowel een roei- als een kanoafdeling. De Roeicommissie is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de roeiafdeling. 

Roeicommissie

De Roeicommissie bestaat uit twee roeicommissarissen en de voorzitters van de materiaal-, instructie-, proeven-, wedstrijd- en toercommissie. De marathoncommissie en de jeugdinstructie vallen direct onder de roeicommissarissen. 
De Roeicommissie vergadert doorgaans op de laatste maandagavond van de maand.

Roeiledenvergadering

Jaarlijks wordt in november of december een Roeiledenvergadering uitgeschreven. De roeicommissarissen en commissievoorzitters geven in deze vergadering een terugblik en een vooruitblik. Tevens wordt de roeibegroting en het vlootplan aan de orde gesteld. Deze vergadering is echter alleen adviserend voor de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar.