Word lid

Aanmeldingsformulier

Persoonlijke Informatie

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld, geldig e-mail adres

Incorrect e-mail adres

Lidmaatschapsinformatie

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Ik kan goed zwemmen en mijzelf redden in open water.

Automatische Incasso

Het lidmaatschapsgeld wordt eenmaal per jaar betaald doormiddel van een automatische incasso. Voor andere betalingstermijnen kunt u contact opnemen met de penningmeester.
Verplicht veld

Verplicht veld

Ondertekening

Verplicht veld

Verplicht veld

Michiel de Ruyter vinden uw privacy belangrijk. Informatie wordt gebruikt voor onze administratie en om u te informeren over belangrijke verenigingsactiviteiten. Op onze website kunt u onze privacyverklaring lezen. Michiel de Ruyter gebruikt de door u opgegeven persoonsgegevens voor de administratie van uw lidmaatschap van de vereniging. Wij zullen gegevens alleen verstrekken aan andere partijen voor zover dit noodzakelijk is voor uw lidmaatschap bijv. de KNRB of Het Watersportverbond. Binnen de vereniging zullen contactgegevens worden gedeeld met mensen die uit hoofde van hun functie in contact met u moeten kunnen treden bijv roei- en kanoinstructeurs, barcommissie, roei- en kanopolo coaches/trainers en lief & leed.
Verplicht veld

Verplicht veld

Security Code: Geef een andere code Verplicht veld

Foto's Amstel Drecht Regatta 2019

16 november Jubileumfeest

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019