Penningen en kleedkamerdeur

Tekst: Piotr de Haan

Zoals jullie al in de mail gelezen hebben heeft onze penningmeester Jeroen Berends besloten zijn functie neer te leggen. Dat betekent dat er met onmiddellijke ingang een vacature is ontstaan. Een belangrijke vacature, want de vereniging moet blijven draaien, de contributies moeten geïnd blijven worden en de rekeningen betaald, binnenkort starten we met het opstellen van de begrotingen van 2015, de boekhouding moet bijgehouden worden. Onlangs heeft Ellie van Tol zich bereid verklaard om de penningmeester bij te staan met een aantal administratieve taken, wat een flinke verlichting betekent. Omdat dit nog niet nader is uitgewerkt kan de nieuwe penningmeester samen met Ellie het administratieve proces van de vereniging in relatieve vrijheid vorm geven. Jeroen is gelukkig bereid om zijn opvolger bij te staan waar dat nodig is. Als je ons hier mee wilt helpen, of als je eerst meer wil weten, bel of mail dan met Adri Tijdeman of met ondergetekende.

Kleedkamerdeuren

Het wordt een ‘running gag’: de deur van de herenkleedkamer. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze is omgehangen om meerdere redenen. Er is al eerder verzocht of er een dranger op de deur gemaakt kon worden. Dat zou een verbetering zijn, maar als de deur open staat is de inkijk nog steeds groot. Onze vertrouwenspersonen drongen er daarom op aan om de draairichting van de deur om te keren, zodat de deur zelf ook als hij open staat de inkijk beperkt. Nu dit volgens een deel van de leden erg onhandig in het gebruik is is het bestuur akkoord gegaan met het bouwen van een schot naast de deur dat de inkijk tegengaat. De deur kan dan in de oude draairichting worden teruggehangen. Om onze gebouwcommissaris te ontzien zal dit verzorgd worden door degenen die zich de afgelopen maanden zo druk hebben gemaakt om de oude situatie hersteld te krijgen.

Foto's Amstel Drecht Regatta 2019

16 november Jubileumfeest

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019