Historie

kade in het dorpscentrum van Uithoorn

Op initiatief van twee Fokker werknemers Ernst Jan Bik en Wim Bremer werd op 28 oktober 1964 de roeivereniging in Uithoorn opgericht. Bij de oprichtingsvergadering meldden zich 70 belangstellenden als lid. Voldoende animo om van start te gaan en onderhandelingen met de gemeente Uithoorn te voeren over de plaats van de botenloods en over de noodzakelijke financiën.

In 1966 werd het eerste botenhuis aan de Schans ter hoogte van de Klipper geopend. De eerste campagne bestond uit een houten gebouwtje van 24 meter lang en 6 meter breed met een vlot. Het gebouw is in hoofdzaak door de leden zelf gebouwd.

Intussen heeft de jonge vereniging de naam ‘Michiel de Ruyter’ gekregen, naar de bekende zeeheld, die in het Rechthuis te Uithoorn een ontmoeting had met prins Willem III. Deze was in 1672 na de moord op de gebroeders De Witt, tot stadhouder benoemd. Holland voerde de derde Engelse oorlog, terwijl ook de Franse vloot de republiek bedreigde. Daarom wilde de prins een goedgeleide vloot en wenste een gemeenschappelijk commando van Michiel de Ruyter en Cornelis Tromp. In voorgestelde samenwerking zat een probleem. Tromp was na het echec van de tweede zeeslag in 1966 door De Ruyter van zijn post ontheven en door Johan de Witt ontslagen. De ontmoeting in Uithoorn, te zien op de gravure op de Campagne, leidde tot verzoening van de twee zeehelden en tot zo’n vlootovermacht, dat de vijand werd verslagen en de republiek daardoor gered.

De eerste jaren staan in het teken van groei van het ledental door goede instructie, deelnemen aan tochten en wedstrijden en uitbreiding van de vloot. Helaas ontvalt de jonge vereniging op 27 april 1967 voorzitter Ir Ernst Jan Bik door een vliegtuigongeval in de Filippijnen. Zijn werk wordt voortgezet en al gauw ontstaan plannen voor uitbreiding van de loods met een werkplaats, grotere kleedkamers met douches, een eigen clubruimte, de ‘Campagne’ erboven en een groter vlot. In 1976 kan dit houten gebouw, ontworpen door architect Frans Postma worden geopend.

In 1984 worden de activiteiten uitgebreid met een kanoafdeling. De kano’s vinden hun eerste onderdak in een op de oever geplaatste container.

Als de gemeente in 1986 besluit tot de bouw van appartementen aan de Schans met vrij uitzicht op de Amstel, moet worden omgezien naar een andere locatie.

In een jarenlang gevecht met de gemeente Uithoorn over de plaats en de financiëring lukt het Ruud Banning, Watze de Vries en Jan van Lieshout om op de huidige plek het nieuwe gebouw van URKV Michiel de Ruyter te stichten.

Op 9 mei 1992 opent de burgemeester van Uithoorn de nieuwe loods.