Verzekeringen bij MdR

Tekst: Piotr de Haan

Onlangs heeft de vereniging het pakket verzekeringen geëvalueerd. Voor welke risico's zijn wij verzekerd, kloppen de bedragen nog, en hebben wij niet te weinig of te veel verzekeringen? Naar aanleiding van deze evaluatie is een aantal wijzigingen doorgevoerd. We zijn overgestapt naar een andere tussenpersoon, ons gebouw is getaxeerd om de huidige herbouwwaarde vast te stellen, we hebben de inboedel nagelopen.

Boten

Wat gebleven is, is de verzekering van de boten. Deze zijn op dezelfde manier verzekerd als voorheen, maar de premie kon iets verlaagd worden. Omdat hier nog wel eens naar gevraagd wordt zal ik zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen hoe de vloot verzekerd is. Belangrijk om te weten is dat we verenigingsboten en privéboten gelijk behandelen.

Brand

Voor boten die in de loods liggen is een brandverzekering afgesloten. Deze keert de nieuwwaarde van de boten uit. Meld het meteen bij kano- of roeicommissaris, als je een nieuwe boot in de loods legt of een oude afvoert, anders is deze mogelijk niet of onvoldoende verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1000 per roeiboot en € 250 per kano.

Schade en aansprakelijkheid

De boten zijn ook verzekerd voor schade en aansprakelijkheid. Dit betreft alle vormen van schade die in het normale gebruik kunnen ontstaan. Denk aan aanvaringen, in- en uit het water halen, transport, per ongeluk uit je handen laten vallen, van het dak van je auto of van de trailer af waaien enzovoorts. Deze verzekering vergoedt maximaal de dagwaarde van de betreffende boot, eventuele aansprakelijkheid is verzekerd tot € 2,5 miljoen. Er geldt een eigen risico van € 150 per boot. Ook hier geldt dat de boten op de lijst van de vereniging moeten staan.

Rijden met een aanhanger

Voor de kano- en roeitrailer kunnen wij geen aparte verzekering afsluiten. Dat hoeft ook niet want ze vallen onder de wa-verzekering van het trekkende voertuig. Bij vragen hierover kun je het best je eigen polisvoorwaarden bestuderen of contact opnemen met je verzekeraar.

Reizen naar het buitenland

Vooral de kanoërs gaan regelmatig in groepjes van leden en soms niet-leden een paar dagen kanoën in het buitenland. Hierbij kan voor de vereniging een lastige situatie ontstaan. Voor de verzekering kan namelijk de indruk ontstaan dat de vereniging optreedt als een reisorganisator, zeker als er  ook overnacht wordt en gezamenlijk gereisd en gegeten en zo. Hiervoor zijn wij echter expliciet niet verzekerd, voor reisorganisaties gelden namelijk aparte eisen en tarieven en daar kan en wil de vereniging niet aan voldoen.  Deelnemen aan dit soort evenementen kan daarom alleen voor eigen rekening en risico. Deelnemers doen er verstandig aan om hiervoor een eigen reisverzekering af te sluiten, waarin eventuele risicovolle activiteiten zoals wildwatervaren gedekt worden. Elders georganiseerde evenementen, zoals kanopolotoernooien, vallen hier buiten omdat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, en zij in principe hun eigen verzekeringen hebben afgesloten. Voor de reis is een goede reisverzekering verstandig. Die zul je zelf moeten afsluiten.

Nieuw

We hebben het pakket met twee verzekeringen uitgebreid: een milieuschadeverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een milieuschadeverzekering dekt de extra kosten van het saneren van de omgeving als ons gebouw onverhoopt mocht afbranden of beschadigd raken, ons dak bestaat namelijk uit asbesthoudende golfplaten. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuurder “voor de aanspraken op uw privé-vermogen als gevolg van het daadwerkelijk of vermeend handelen (waaronder plichtsverzuim, onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring) in uw hoedanigheid als bestuurder van de non-profit organisatie.” Een verzekering die uw bestuur aanmerkelijk rustiger doet slapen.

 

Opbrengst acties MdR-KiKaRoW nu over de €29.000,--

Ook onze actie sponsoren ? Klik hieronder.
Ook sponsoren?

Website

Vrimibo 26 april 17:30 tot 20:00 uur

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019