Nieuwjaarsreceptie

Tekst en foto’s: Hanneke van Veen

“Na de nieuwjaarsduik van 1 januari, is dit alweer het tweede evenement dat op onze mooie kampanje georganiseerd wordt,” aan het woord is Piotr de Haan, vice voorzitter van het bestuur van MdR, tijdens de nieuwjaarsborrel op zondag 5 januari.

“Het volgende evenement zal de jeugdergometer wedstrijd op zaterdag 11 januari zijn.” Piotr somt nog wat komende evenementen op. Met andere woorden voor MdR wordt dit weer een prachtig jaar. En dat wenst hij ook namens het bestuur de aanwezige leden.

Tijdens deze feestelijke gelegenheid worden nog twee jubilarissen in het zonnetje gezet: Joke Jansen en Rogier Kokelaar, die resp. 40 en 25 jaar lid zijn van MdR. De leden proosten met bubbeltjes en lekkere hapjes. Proost op het nieuwe jaar dat iedereen maar weer gezond en sportief de vereniging mag bezoeken. 

KiKaRoW is rond!

Gratis proeflessen BRC

Als vervolg op de ledenwerfactie voor het roeien afgelopen zaterdag in het standshart van Amstelveen is een aantal proeflessen gepland.
Deze zijn op dinsdag 29 augustus en dinsdag 3 september om 19:30 uur en op zaterdag 7 september 11:00 uur.

Website

AmstelDrechtRegatta 2019

Link naar printbare poster ADRegatta 2019

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Vooruit kijken

Zet alvast in je agenda! Jubileumfeest 16 november 2019 MdR bestaat 55 jaar!
En voor 2020 staat nu al in de planning: 29 februari 2020 Amsterdamse avond 16 mei 2020 Paddle, Row & Bite 27 juni 2020 Midzomerfeest

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019