Nieuwjaarsreceptie

Tekst en foto’s: Hanneke van Veen

“Na de nieuwjaarsduik van 1 januari, is dit alweer het tweede evenement dat op onze mooie kampanje georganiseerd wordt,” aan het woord is Piotr de Haan, vice voorzitter van het bestuur van MdR, tijdens de nieuwjaarsborrel op zondag 5 januari.

“Het volgende evenement zal de jeugdergometer wedstrijd op zaterdag 11 januari zijn.” Piotr somt nog wat komende evenementen op. Met andere woorden voor MdR wordt dit weer een prachtig jaar. En dat wenst hij ook namens het bestuur de aanwezige leden.

Tijdens deze feestelijke gelegenheid worden nog twee jubilarissen in het zonnetje gezet: Joke Jansen en Rogier Kokelaar, die resp. 40 en 25 jaar lid zijn van MdR. De leden proosten met bubbeltjes en lekkere hapjes. Proost op het nieuwe jaar dat iedereen maar weer gezond en sportief de vereniging mag bezoeken. 

Opbrengst acties MdR-KiKaRoW nu €31.120,83

Ook onze actie sponsoren ? Klik hieronder.
Ook sponsoren?

Website

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019