Van de proevencommissie

Tekst: Albert de Jonge

Zonder vuurpijlen, zonder rotjes, zonder wensballonnen, zelfs zonder de beste wensen, maar toch niet geheel onverwacht is het nieuwe proevensysteem op 1 januari 2014 binnengeslopen bij Michiel de Ruyter. Enkele, meer opvallende veranderingen zijn hieronder te vinden.

Eerst de veranderingen per 1 januari bij het aanmelden van proeven.

We waren ooit gewend aan het Proevenboek. In dat Proevenboek schreef de instructeur de kandidaten die hij/zij aanmeldde voor een proef. De voorzitter van de Proevencommissie keek één week van tevoren welke proeven waren aangemeld, en regelde daarop de proefafnemers. De proefafnemers tekenden het resultaat af in het Proevenboek. Maar… dat Proevenboek ligt inmiddels in het MdR-Archief.

In het tijdperk van Apple en Android gaat dat totaal anders! De instructeur meldt de kandidaten digitaal aan op de MdR-site, via de link op het tabblad Roeien/Proeven. Resultaat: de voorzitter gaat regelen.

Houd daarbij rekening met twee voorwaarden:

1. om niet op elk moment van het jaar proeven te moeten regelen, worden proeven zoveel mogelijk geclusterd, in de regel in het laatste weekend van de maand -  in overleg, op zaterdag of zondag.

Wanneer er gelijktijdig meerdere kandidaten voor dezelfde proef worden aangemeld, kan een proef ook op een ander tijdstip worden afgenomen, op een zomerse avond bij voorbeeld.

2. tussen het aanmelden voor en het afleggen van de proef ligt tenminste één week.

Nu dan de veranderingen bij de proeven.

Proeven-omzettingstabel:

S1 = W                                 B1 = G1                                               St1 = Ks

S2 = Bpr                               B2 = ploegroeien             St2 = Gs

S3 = < Skiff                         B3 = >G2

S4 = > Skiff

De proefeisen per boot kun je vinden op een lijst

- die hangt op de rechterkant van de kast waarin het afschrijfsysteem staat;

- die zit in de blauwe map ‘Onze Vloot’ op de boekenplank tegenover de bar;

- in een digitaal document ‘Onze Vloot 2014’ op de site. Klikken bij Home op Documenten, op Roeien en op Proeven (na te zijn ingelogd).

Enkele, veel gebruikte boten waarvan de proefeisen voor de roeiers enigszins zijn veranderd:

Stadt en Landen, ongestuurd als C5x-:  S2 + Boeg S3; (gestuurd als C4x+ blijft ongewijzigd).

de Groene Leeuw: 2xS2 + 2xS3

Groot Hollandia: 2xS3 + 2xS4 (Boeg S4)

Windhont: B2

Neptunus als 4+ : B2

de Zeven Provinciën: B2 (voor de stuur geldt: St2, mits vijf van de wal af begeleide stuurbeurten)

Cortenaer: 2xB2 + 2xB3 (Boeg B3)

 

In de Jordinael-Nieuwsbrief van 26 oktober jl. is een tussentijdse balans van het voorroeien opgenomen.  Ook daarna hebben de wijze, onomkoopbare beoordelaars Cees van Dok en Simen Grootjans, in het laatste der dagen bijgestaan door Jorg Santen, nog vele subtiele raadgevingen mogen uiten. Sindsdien hebben succesvol voorgeroeid:

- voor de B2-proef: Ellen Boeringa, Ans Delis, Nan Goedbloed, Barbara Hillebrand, Mieke Platerink, Joke Scheepstra, Madelon Warnies, Nell de Weijer, Evelyn Wielinga, en Dick Rebel;

- voor de B3-proef: Cees van Dok, Nard Geerts, Simen Grootjans, Theo Homan, Eric Onderdelinden, Jan Röling, Jacco Tolenaars, Marco van Zanten;

- voor de S4-proef: Cees van Dok, Sjaak de Groot, Simen Grootjans, Theo Homan, Eric Onderdelinden, Dick Rebel, Jacco Tolenaars.

Al met al hebben 35 leden voorgeroeid, waarvan negen voor twee proeven (meestal S4 en B3).

Uitgesplitst: 9xS4, 23xB2 en 12xB3.

Heel veel dank aan Cees, Simen en Jorg! Het voorroeien heeft de roeitechniek weer eens onder de aandacht gebracht, en dat kan nooit kwaad!

KiKaRoW is rond!

Gratis proeflessen BRC

Als vervolg op de ledenwerfactie voor het roeien afgelopen zaterdag in het standshart van Amstelveen is een aantal proeflessen gepland.
Deze zijn op dinsdag 29 augustus en dinsdag 3 september om 19:30 uur en op zaterdag 7 september 11:00 uur.

Website

AmstelDrechtRegatta 2019

Link naar printbare poster ADRegatta 2019

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Vooruit kijken

Zet alvast in je agenda! Jubileumfeest 16 november 2019 MdR bestaat 55 jaar!
En voor 2020 staat nu al in de planning: 29 februari 2020 Amsterdamse avond 16 mei 2020 Paddle, Row & Bite 27 juni 2020 Midzomerfeest

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019