Instructeursvergadering

 

Tekst: Piotr de Haan

Het gebeurde voor het eerst sinds mensenheugenis. Geen der aanwezigen kon zeggen wanneer dit eerder was gedaan, al meende een de oudsten zich vaag te herinneren … Op 16 oktober waren allen die roei-instructie geven én zij die de roeiproeven beoordelen uitgenodigd voor een instructeurvergadering. Het plan was om ervaringen uit te wisselen en eventuele knelpunten te bespreken. Het enthousiasme was groot, dat bleek wel uit de grote opkomst. Zo'n vijfentwintig instructeurs waren gekomen, en een proevencommissaris die óók instructie geeft. Een aantal afwezigen had zijn of haar spijt betuigd dat men die avond niet kon maar juichte dit plan van harte toe.

Als eerste werd de beginnersinstructie gefileerd, de BRC. Een uur lang kwamen allerlei aspecten daarvan aan de orde, zaken die goed gingen, zaken die beter konden, zaken die misschien anders konden. Een telkens terugkerende conclusie was dat er eigenlijk te weinig instructeurs beschikbaar waren en zijn om dit echt goed te doen. Oproepen aan de leden afgelopen voorjaar om te helpen hebben helaas nog te weinig opgeleverd. Met veel improvisatiekunst kon iedereen het water op, maar er waren geen ervaren instructeurs beschikbaar om langs de kant mee te fietsen en tevens de beginnende instructeurs te begeleiden. Een paar instructeurs zullen komende weken nog eens samen komen en bekijken of er in organisatie en opzet meer te stroomlijnen valt. Ook bleek er, zowel bij beginnende als bij meer ervaren instructeurs, behoefte te bestaan aan een opfriscursus van bijvoorbeeld een avond. Hier gaan we mee aan de slag.

Daarna kwam de instructie voor de basisproef / S2-proef aan de beurt. Er was wat discussie over de aansluiting tussen BRC en S2-instructie. De laatste vindt plaats in C1-boten en dat is voor sommigen een hele overgang. Als vereniging willen we graag dat alle roeiers tenminste hun S2 en hun St2 proeven gehaald hebben, dan kunnen ze in een flink deel van onze vloot varen en ze zijn ervaren genoeg om ook deel te kunnen nemen aan toertochten en sommige wedstrijden. Gelukkig zien bijna alle leerlingen kans om ook deze proeven te halen, maar dat geldt helaas niet voor iedereen.

Giovanni Margaroli liet een bommetje ontploffen met zijn aankondiging dat hij na dit kalenderjaar een poosje stopt met instructie geven. Na vijftien jaar lang aan het vlot gestaan te hebben is dat zeer begrijpelijk. Dat betekent wel dat er nu naarstig gezocht moet worden naar een opvolger, een ervaren instructeur die de leiding over de S2-instructie op zich wil nemen. Ook Lex van Emden, die al een paar jaar beginnersinstructie in de BRC geeft, heeft aangekondigd voor tenminste een jaar met sabbatical te gaan. Ook voor hem moet worden gezocht naar een, misschien zelfs twee ervaren vervangers.

De algemene conclusie van de avond was dat we als vereniging gezegend zijn met ervaren en zeer enthousiaste instructeurs, al kunnen we er nog wel een paar bij gebruiken. Een avond als deze kan zeker herhaald worden.

Piotr de Haan

Roeicommissaris

KiKaRoW is rond!

Gratis proeflessen BRC

Als vervolg op de ledenwerfactie voor het roeien afgelopen zaterdag in het standshart van Amstelveen is een aantal proeflessen gepland.
Deze zijn op dinsdag 29 augustus en dinsdag 3 september om 19:30 uur en op zaterdag 7 september 11:00 uur.

Website

AmstelDrechtRegatta 2019

Link naar printbare poster ADRegatta 2019

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Vooruit kijken

Zet alvast in je agenda! Jubileumfeest 16 november 2019 MdR bestaat 55 jaar!
En voor 2020 staat nu al in de planning: 29 februari 2020 Amsterdamse avond 16 mei 2020 Paddle, Row & Bite 27 juni 2020 Midzomerfeest

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019