Draag je steentje bij tegen kinderkanker

Tekst: Loes en Albert Vuil

Het genezingspercentage van kinderen met kanker ligt de laatste jaren op ca. 75%. KiKa steunt de ambitie van de ouders (verenigd in de VOKK, Vereniging Ouders Kinderen en Kanker) en de behandelaars (SKION, Stichting Kinderoncologie Nederland) om dat percentage te verhogen tot 95% (100 % zou natuurlijk helemaal mooi zijn, maar is niet realistisch). Een cruciale bijdrage aan de realisering van deze ambitie kan geleverd worden door de bouw van één Nationaal Kinderoncologisch Centrum (N.K.O.C.). De bedoeling hierbij is om alle in Nederland aanwezige kennis op het gebied van kinderoncologie te bundelen en daarmee ten aanzien van behandeling en onderzoek een kwaliteitsslag te kunnen maken. Inmiddels heeft prinses Máxima toegezegd haar naam aan het N.K.O.C. te willen verbinden en gaat het N.K.O.C. het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie heten. Als locatie is gekozen voor Utrecht bij het UMC en het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar gebruik kan worden gemaakt van reeds aanwezige kennis en kunde uit de kindergeneeskunde en fundamenteel onderzoek. Begin 2014 moet de eerste paal de grond in, in 2016 willen de initiatiefnemers de eerste kinderen daar kunnen behandelen.

Voor de realisatie van het Prinses Màxima Centrum is een totaal bedrag van ca. € 200 mln. benodigd; het streven is dit te financieren met een eigen vermogen van € 50 mln. Eén van de bronnen voor dit eigen vermogen is de campagne die KiKa net gestart is om heel Nederland op te roepen: 'Draag je steentje bij tegen kinderkanker'. Deze actie is inmiddels van start gegaan en wordt door de media ondersteund door middel van commercials en zendtijd in de vorm van interviews. En op woensdag 27 maart a.s. is er een tv-uitzending bij de TROS (21,25 uur Nederland 1) geheel gewijd aan deze nationale actie.

De gedachte achter deze actie is, dat iedereen in Nederland mee kan doen. Voor het redelijke bedrag van € 5,=; koop je al een steentje, waarmee je bovendien nog kans maakt op een van vele prijzen. De grote droom is natuurlijk dat werkelijk iedereen mee zou doen en je 17 miljoen steentjes zou verkopen. Los van dit rasoptimisme, of noem het idealisme, is een hoge opbrengst heel belangrijk voor een flitsende start van het Prinses Máxima Centrum. Hoe minder de initiatiefnemers hoeven te lenen, hoe meer geld er vanaf dag 1 in nog betere behandeling en nog beter onderzoek gestoken kan worden..

Langs deze weg doen wij het verzoek aan jullie deze actie positief te ondersteunen en dit bericht door te sturen binnen je familie, netwerk, vrienden- en kennissenkring.

In het geval jullie behoefte hebben aan nadere documentatie: Laat het ons even weten. Er zijn posters en/of flyers en DVD's beschikbaar.

Bij voorbaat alvast onze dank voor de genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

Loes en Albert

Gastentocht 2019

Klik op poster voor meer informatie en inschrijfformulier.

RoksprocketFeatures