Collecte Jantje Beton

collecte

Tekst: Toon van der Werf / Foto: Alet Folkerts

We hebben dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de collecte ten behoeve van Jantje Beton.

In totaal hebben ongeveer 25 personen gecollecteerd (dit waren allemaal kanoërs). Gemiddeld hebben ze allemaal 2 uur langs de deuren gelopen in de ons toegewezen wijken in Amstelveen, Aalsmeer en Kudelstaart. Daarnaast was er een digitale collectebus ingericht die via social media onder de aandacht is gebracht.

We hebben in totaal € 989 euro opgehaald voor Jantje Beton! Dat is een heel mooi resultaat! De helft hiervan, dus circa €495, vloeit binnen een paar weken rechtstreeks naar de clubkas van MdR.

Omgerekend leverde gemiddeld elk uur collecteren dus ongeveer 10 euro op voor MdR (plus 10 euro voor Jantje Beton). Als het ons lukt volgende jaar meer collectanten te krijgen, kunnen we ook navenant meer geld ophalen.

In ieder geval hartelijk dank aan alle collectanten (en de gulle gevers).

Met vriendelijke groet,

Toon van der Werf
Penningmeester
UR&KV Michiel de Ruyter

 

KiKaRoW is rond!

Michiel de Ruyter goed vertegenwoordigd bij slotetappe KiKaRoW

Klik op de foto voor meer beelden van deze unieke dag.

Website

Amstel Drecht Regatta 2019

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019