KiKaRoW bij MdR

kika 665x320

Tekst: Adri Tijdeman

De stichting KiKaRoW, bij de meesten van ons wel bekend van de tocht in 2005 naar Lowestoft en terug, gaat opnieuw een roeitocht organiseren. In 2019 staat het KiKaRoW Rondje NL op het programma, een 1400 km lange roeitocht door Nederland. De hele tocht is erop gericht om al roeiende met medewerking van zoveel mogelijk roeiverenigingen een half miljoen op te halen voor het LATER-Project van het Prinses Máxima Centrum (Nationaal Kinderoncologisch Instituut). LATER staat in dit geval voor de lange termijneffecten als gevolg van de behandeling van kinderkanker. De tocht wordt weer geroeid met The Vin en deze zal o.a. bemand worden door KiKa-roeiers (ex-patiënten), hun buddy's, bekende Nederlanders en onbekende Nederlanders. De roeitocht begint op zaterdag 13 april bij Michiel de Ruyter en gaat in 14 weekenden door heel Nederland om op 14 juli 2019 te eindigen in Utrecht, dicht bij het Prinses Máxima Centrum. Neem eens een kijkje op de website: www.kikarow.nl.

kika 02De organisatie
Meer dan 50 verenigingen doen mee aan dit project en uiteraard ook Michiel de Ruyter. Van de verenigingen wordt het nodige verwacht in termen van meevaren van geoefende roeiers, meedenken over het te varen traject, de logistiek, veiligheid, sponsoring, lokale media, meevaren in een flottielje, etc. De organisatie heeft een uitgebreide checklist gemaakt en biedt handvatten voor de verenigingen. Belangrijk is dat de verenigingen zelf initiatief ontplooien en dat de KiKaRoW organisatie het samen met de verenigingen kan doen. Zonder een enthousiaste invulling door de verenigingen gaat het niet. Om dit over de verenigingen heen te coördineren, is een groep trajectcoördinatoren aangezocht. De zogenaamde traco’s. Zo heeft ieder van de 14 weekenden twee traco’s, waarbij er over de weekenden heen ook een overdracht is voor de continuïteit. De meeste traco’s zijn Michiel de Ruyter roeiers. Zij hebben nu de opdracht de te varen trajecten uit te werken met de verenigingen, een checklist af te werken en een planning bij te houden in samenspraak met de voor dat traject betrokken verenigingen. Zowel voor hen als voor de verenigingen is het zaak nu al aan de slag te gaan. Dat geldt ook voor onze eigen vereniging. Voor de eerste twee weekeinden zijn Jan Koen van Gorkom en Bart Bruijnesteijn als traco bereid gevonden. Zij zijn al druk bezig de route verder te detailleren.

Evenementen/acties
Bij MdR is er ook een werkgroep opgericht die zich gaat bezighouden met het genereren van de benodigde sponsorgelden. De werkgroep is al 2 keer bijeen geweest en heeft allerlei plannen gemaakt en acties bedacht. Bij de Amstel-Drecht Regatta is aan de deelnemers gevraagd hun borg voor de rugnummers te doneren aan KiKaRoW en dit heeft het mooie bedrag van € 228 en £ 1 (!) opgebracht. Dit is toch een leuke start van de acties bij MdR. 

Maar er staan nog veel meer dingen op stapel: kerststukjes maken en verkopen, de nieuwjaarsduik in het teken van KiKaRoW, pannenkoeken bakken bij jeugd ergometerwedstrijden etc. En dat is nog maar het topje van de ijsberg! Uiteraard zal het startweekend bij MdR ook een grote happening worden. De werkgroep bestaat uit: Wil Bax, Nanda van den Berg, Leon Filius, Mieke Lotgerink, Angela Rooijmans, Nell de Weijer, Harrie Wessels en ondergetekende. Maar wij kunnen natuurlijk nog veel meer hulp gebruiken bij de diverse acties.

Meeroeien
Als je mee wilt roeien gedurende een deel van het traject graag jezelf aanmelden bij Angela. Zij gaat het mee roeien van de MdR-leden coördineren. Neem contact met haar op! Ook kun je via haar een account aanmaken om je eigen sponsors te werven onder familie, vrienden, buren, collega’s etc. 

Heb je ideeën, wil je een handje helpen bij een event etc. etc. laat het ons weten. Help ons het KiKaRoW project bij MdR succesvol te maken en hiermee het LATER-project bij het Prinses Máxima Centrum te ondersteunen!

Opbrengst acties MdR-KiKaRoW nu over de €29.000,--

Ook onze actie sponsoren ? Klik hieronder.
Ook sponsoren?

Website

Vrimibo 26 april 17:30 tot 20:00 uur

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019