Michiel de Ruyter heeft een nieuwe voorzitter!

voorzitter 665x320

Foto: Alet Folkerts / Tekst: Ellen Boeringa en Alet Folkerts

Sinds het afscheid van voorzitter Piotr de Haan vanwege zijn verhuizing naar Brabant bestaat het bestuur van onze vereniging op 1 lid na uit kanoërs. Dat ontbreken van een goede roeivertegenwoordiging in het bestuur is een hoogst ongewenste situatie, om niet te zeggen hoogst zorgelijke situatie! Hoe moeten de belangen van de roeiafdeling -binnen de financiën van de vereniging- behartigd worden? Wie moet zorgen voor het in stand houden van onze roeivloot? Het in stand houden van onze roeiloodsen? Het in stand houden van onze roeivlotten? Onze roeifinanciën? En het samen met de kano in stand houden van het verenigingsgebouw, de Kampanje, de terreinen? Etc. etc.  Het zoeken naar een nieuwe voorzitter bleef tot op heden vruchteloos. Een oproep van Piotr in de nieuwsbrief, persoonlijke benaderingen van leden en flyers op de tafels in de Kampanje ten spijt.  

Om de vereniging uit de nood te helpen, hebben Nell de Weijer en Ellen Boeringa zich in duo-schap beschikbaar gesteld om voorzitter te worden. Op de foto boven dit artikel: Nell links en Ellen rechts. Het bestuur heeft dit aanbod met beide handen aangenomen. Nell en Ellen zullen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorgedragen worden voor de officiële benoeming. Tot die tijd gaan ze als interimvoorzitter hard aan de slag. 
De ‘oudere’ roeileden kennen Nell en Ellen wel. Voor de ‘nieuwere’ leden en voor de kanoërs:

Nell is bijna 40 jaar lid. Zij is gepensioneerd directeur van een basisschool en weet dus van wanten. Haar kinderen roeiden destijds als jeugdlid. En haar (vorig jaar overleden) echtgenoot Jan Joost roeide al die jaren eveneens bij MdR. Zij kent de vereniging door en door en heeft veel bestuurlijke ervaring in divers verenigingsleven elders.

Ellen is lid sinds midden jaren tachtig. Ook gepensioneerd en heeft verschillende sectoren gewerkt. Tot in 2012 was zij 15 jaar roeicommissielid: instructie- resp. wedstrijd-, resp. roeicommissaris. Zij bekleedt nog meerdere andere bestuursfuncties. De kanoërs zullen haar kennen als de omroepstem bij het Amsterdam Open.

Samen roeiden zij sinds 1987 veteranen wedstrijden in de dubbelvier en de acht. Waaronder vele jaren de Head of the River. Op hun zaterdagse roei-ochtenden staat hun ploeg bekend als dat stel dat altijd wat te vieren heeft. Omdat er nogal eens gebak is. Logisch, met zo’n grote ploeg. 

Beiden zijn in hun jeugd met roeien begonnen. Ze zijn inmiddels zeventigers. Omdat roeien tot op hoge leeftijd beoefend kan worden, hebben zij nog wel wat toekomst bij Michiel de Ruyter. Maar niet als bestuurslid, want na hun termijn van 3 jaar is het, wat nu niet lukte, echt aan de jongeren om plaats te nemen. Gelukkig hebben we ruim 3 jaar de tijd om de nieuwe generatie voor te bereiden op deze taak.

Opbrengst acties MdR-KiKaRoW nu €31.120,83

Ook onze actie sponsoren ? Klik hieronder.
Ook sponsoren?

Website

Vrimibo 31 mei17:30 tot 20:00 uur

Vrijdag 31 mei is het weer tijd voor de laatste vrijdag van de maand borrel!
Kom gezellig een drankje doen. De Kampanje is vanaf 17:30 open.

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019