Afschrijven boten

afschrijven 665 x 320

Tekst: Michel Zaat

Zoals wellicht bekend gaat op 25 mei de nieuwe wetgeving in werking met betrekking tot privacy. Naast onze ledenadministratie is ook MyFleet hierop aangepast. Wanneer u niet bent ingelogd is het niet zichtbaar wie er een boot heeft afgeschreven. Wel is de 'rol' van de peroon die heeft afgeschreven zichtbaar. Bijvoorbeeld 'gebruiker' of 'instructie'.

Wanneer u bent ingelogd kunt u wel zien wie een boot heeft afgeschreven. Daarmee voldoen wij als vereniging aan de AVG wetgeving. Wanneer u hier nog vragen over heeft kunt u zich wenden tot onze voorzitter (bij afwezigheid van deze bij Michel Zaat).

Opbrengst acties MdR-KiKaRoW nu €31.120,83

Ook onze actie sponsoren ? Klik hieronder.
Ook sponsoren?

Website

Vrimibo 31 mei17:30 tot 20:00 uur

Vrijdag 31 mei is het weer tijd voor de laatste vrijdag van de maand borrel!
Kom gezellig een drankje doen. De Kampanje is vanaf 17:30 open.

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019