Het nieuwe Huishoudelijk Reglement

huis 665x320

Tekst: Piotr de Haan / Foto: Hans Dehé

Bij de ledenvergadering van vorig jaar werd aangekondigd dat het bestuur dit jaar enige aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement wil voorstellen. Na mijn oproep van januari is een werkgroep van leden en bestuur, bestaande uit Piet Zoetemeijer, Wim Bos, Alet Folkets, Bart van Es, Ron Maas en ondergetekende met een vergrootglas door het oude HHR gegaan en heeft waar nodig een aantal aanpassingen voorgesteld.

Om te voorkomen dat de komende ledenvergadering grotendeels gevuld wordt met langdurige, punt voor punt besprekingen van het voorstel, nodig ik geïnteresseerde leden uit om op dinsdag 27 februari om 20 uur bijeen te komen. De leden van de werkgroep kunnen dan uitleggen wat de wijzigingen en de redenen daarvan zijn.
Wij hopen dat we daarmee op de ledenvergadering zelf kunnen volstaan met een stemming.

Wie naar de bijeenkomst op 27 februari wil komen kan het concept-HHR vinden op de website onder Documenten/alv/2018. Zorg wel dat je eerst bent ingelogd.

Scholieren roei ergomenter sponsor wedstrijden

Open dag 2019

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019