Aalscholver (41)

aalscholver 665x320

Tekst: Aalscholver

De prachtige gele narcissen heb ik alweer waargenomen.
De krokussen steken hun koppies ook al boven het grasveld uit.
Het voorjaar laat zich zien.
De dagen lengen maar het aloude gezegde: "Als de dagen lengen gaan de dagen strengen" komt helaas voor jullie wel uit.

Er is weinig geroeid. Toch gaan de voorbereidingen in de diverse commissie binnenskamers door.
Ergens deze maand wordt Beach volley-bal georganiseerd en roei-instructie in een zwembad.
Ik heb iets opgevangen van een gezamenlijk activiteit maar wat dat allemaal gaat inhouden moet nog de nodige vorm krijgen.
Ben dus reuze benieuwd. Vervelen is er bij jullie niet bij.

Het is mij ontgaan dat er weer een nieuwe boot is aangekocht. Hij/ zij is reeds gedoopt.
De exacte naam is mij ontschoten wel vind ik het een mooie en goed gevonden naam.
Er is duidelijk over nagedacht.
Uit de beschrijving begreep ik dat deze boot weleens heel vaak gebruikt gaat worden.
Een praktische boot waar jullie (vooral de wat oudere roeileden) veel vaarplezier aan kunnen gaan beleven.

Veel inspiratie heb ik deze keer niet.
Over de kano weet ik dit keer zelfs niets te melden.
Nog als laatste: 15 maart is er de ALV!
En misschien wordt dan duidelijk wie jullie vereniging de komende tijd gaat besturen dus: KOMT ALLEN.
Vergeet ook de laatste vrijdag van de maand borrel niet.
Echt reuze gezellig.

Scholieren roei ergomenter sponsor wedstrijden

Open dag 2019

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019