Uitreiking jeugddonaties Schipholfonds

schiphol 665x320

Tekst: Angela Rooijmans / Foto: Schipholfonds

Afgelopen woensdag heeft Alisha van den Berg namens Michiel de Ruyter een cheque in ontvangst mogen nemen van het Schipholfonds van maar liefst 4285 euro. Dit bedrag mogen we gaan gebruiken om een zogenaamde Liteboat aan te schaffen. Dit is een lichte en stabiele boot van Franse makelij. Zie voor meer info: http://www.liteboat.fr/nl/lichte-en-stabiele-roeiboten/. We gaan de boot direct bestellen en hopen dat hij snel in gebruik kan worden genomen.

Het Schipholfonds kent financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en actief zijn in het werkgebied van het Schiphol. Eens per 3 jaar mag een vereniging een aanvraag doen. 3 jaar geleden hebben we een aanvraag namens de Roei gedaan. De kanopolo doet dit jaar een aanvraag. Maar dit jaar was er een extra ronde speciaal voor de jeugd tot 16 jaar van in totaal 50.000 euro, met een maximum van 5.000 euro per aanvraag. Geweldig dat het hele bedrag van onze aanvraag is toegekend!

schiphol 01

 

Bierproeverij zaterdagavond 23 maart

Scholieren roei ergomenter sponsor wedstrijden

Open dag 2019

Gastentocht 2019

Klik voor informatie en inschrijfformulier.

Roeitoertochten 2019

Marathontochten 2019

Kanotoertochten 2019